Privacy verklaring De overspel detective

De overspel detective is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens van groot belang is.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’ als verwerkingen. Aan de hand van onderstaande privacyverklaring kunt u nagaan welke persoonsgegevens De overspel detective verwerkt en met welk doel dat gebeurt. De handelswijze van De overspel detective is in overeenstemming met de AVG.

[pdf-embedder url=”https://overspeldetective.nl/wp-content/uploads/2019/03/Privacyverklaring-overspel.pdf” title=”Privacyverklaring overspel”]