FAQ

veel gestelde vragen

Nee, wij doen alleen onderzoeken naar partners die vermoedelijk overspel plegen (vreemdgaan) en alimentatieonderzoeken. Voor andere vormen van recherche of detectivewerk brengen wij u graag in contact met onze collega’s van Protectives. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek.
Jazeker, ook voor onderzoeken in het buitenland bent u bij ons aan het juiste adres. De overspel detective hanteert voor onderzoeken in het buitenland een vast bedrag per rechercheur, per dag. Zo weet u vooraf wat de kosten zijn en komt u dus niet voor verrassingen te staan.
Denkt u dat u te veel partneralimentatie betaalt, omdat u vermoedt dat uw ex-partner weer werk heeft of opnieuw is gaan samenwonen? De overspel detective is gespecialiseerd in alimentatie onderzoeken. Zijn uw vermoedens juist, dan kunnen wij u helpen met het verzamelen van het bewijs met een alimentatie onderzoek.
In veel gevallen zal uw ex-partner er niet eerlijk voor uitkomen dat hij/zij samenwoont en zal u dit moeten bewijzen voor de rechter voordat u mag stoppen met betalen. Als door het alimentatie onderzoek samenwonen na echtscheiding kan worden bewezen, dan kan de rechter de verplichting tot betaling van alimentatie volledig opheffen. U kunt dan ook de gemaakte onderzoekskosten en de te veel betaalde alimentatie terugvorderen.
Elk legitiem recherchebureau moet een vergunning van het Ministerie hebben, zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en het werken volgens een privacy gedragscode. Alle medewerkers moeten in het bezit zijn van de vereiste diploma’s en toestemming hebben van de politie om recherchewerkzaamheden uit te voeren. De overspel detective voldoet ruimschoots aan al deze eisen die aan een recherchebureau en het personeel zijn gesteld.
Omdat ons recherchebureau door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is erkend, worden onze onderzoeksrapportages gezien als objectief overtuigend wettelijk bewijsmateriaal. Een verklaring op grond van eigen onderzoek heeft dat niet en zal door de rechter terzijde worden geschoven. U bent immers partij in deze zaak en heeft een belang. Ook moet ieder onderzoek binnen de kaders van de wet plaatsvinden, als erkent recherchebureau weten wij precies waaraan we ons moeten houden. Als u zelf onderzoek doet is er een grote kans dat u mogelijk denkt bewijs te hebben vergaard maar dat de rechter u op de vingers zal tikken vanwege het overschrijden van de wettelijke kaders. Het is ook niet eenvoudig om zelf een bekende te observeren. U zal dan snel opvallen en voor stalking kunnen worden aangeklaagd. Als erkent recherchebureau en met de toestemming van de politie om detectivewerkzaamheden uit te voeren hebben wij daar geen last van.
Ja, bij De overspel detective heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Behalve dat wij geen gegevens naar buiten brengen, is ook onze administratie zodanig met encryptie beveiligd dat buitenstaanders geen toegang tot uw gegevens zullen verkrijgen. Er is maar 1 uitzondering op de regel en dat is wanneer wij tijdens ons onderzoek kennis verkrijgen van een zwaar misdrijf zoals moord, doodslag, verkrachting, mensenroof of misdrijven tegen de veiligheid van de staat, dan zijn wij volgens de wet verplicht hier de autoriteiten van op de hoogte te stellen.
In overleg met de u zal de onderzochte persoon, na afloop van het onderzoek op de hoogte worden gebracht van het onderzoek. De overspel detective deelt slechts mee wat de aard en de reden van het onderzoek is geweest en wie de opdrachtgever was. Voor meer informatie zal de onderzochte persoon zich tot de opdrachtgever moeten wenden. Als echter de rechten of vrijheden van anderen dan de onderzochte persoon gevaar lopen zal de bekendmaking achterwege blijven. Overdracht van de informatieplicht aan de opdrachtgever is toegestaan. De opdrachtgever zal dan wel moeten aantonen dat hij deze taak heeft uitgevoerd.
Voor een overspel onderzoek dient het basispakket €450,- of het driedaags pakket €800,- ex btw voor aanvang van het onderzoek te zijn voldaan. Als na afronding van het basispakket wordt besloten een vervolg onderzoek in te zetten dienen de kosten daarvoor ook voor aanvang van de observatie te worden voldaan. Voor een alimentatieonderzoek dient het pre alimentatiepakket vooraf te worden voldaan. Na afronding van het pre alimentatie onderzoek zullen we een schatting kunnen geven van de te verwachte onderzoekskosten, deze kan in termijnen worden voldaan.
Ja, de Overspel Detective verzamelt de informatie op zo’n wijze dat dit legaal en juridisch toelaatbaar in de rechtszaal is. Informatie kan daardoor als bewijsmateriaal dienen en onze medewerkers kunnen optreden als getuige.