Veel gestelde vragen

Doet de Overspel Detective ook andere onderzoeken dan overspel?
Onze focus ligt voornamelijk op overspel onderzoeken zoals de naam al aangeeft. Verder verrichten wij ook met enige regelmaat onderzoeken naar mogelijke alimentatie fraude. Voor andere vormen van recherche of detectivewerk brengen wij u graag in contact met onze collega’s van beveiligings- en recherchebureau Protectives.

 

Is het mogelijk om de telefoon van mijn partner af te luisteren?
Er is diverse spy-software “stalkersoftware” die het mogelijk maakt de telefoon van uw partner af te luisteren en te volgen.
Echter is het verboden dit soort software op andermans telefoon te instaleren en de Overspeldetective werkt hier dan ook niet aan mee.

 

Doen jullie ook onderzoeken in het buitenland?
Jazeker, ook voor onderzoeken in het buitenland bent u bij ons aan het juiste adres.

De overspel detective hanteert voor onderzoeken in het buitenland een vast bedrag per rechercheur, per dag. Zo weet u vooraf wat de kosten zijn en komt u dus niet voor verrassingen te staan.

 

Is de Overspel Detective bevoegd om de vermelde werkzaamheden uit te voeren?
Elk legitiem recherchebureau moet een vergunning van het Ministerie hebben, zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en het werken volgens een privacy gedragscode.

Alle medewerkers moeten in het bezit zijn van de vereiste diploma’s en toestemming hebben van de politie om recherchewerkzaamheden uit te voeren.

De overspel detective voldoet ruimschoots aan al deze eisen die aan een recherchebureau en het personeel zijn gesteld.

 

Blijft de verzamelde informatie vertrouwelijk?
Ja, bij De overspel detective heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Behalve dat wij geen gegevens naar buiten brengen, is ook onze administratie zodanig met encryptie beveiligd dat buitenstaanders geen toegang tot uw gegevens zullen verkrijgen.

Er is maar 1 uitzondering op de regel en dat is wanneer wij tijdens ons onderzoek kennis verkrijgen van een zwaar misdrijf zoals moord, doodslag, verkrachting, mensenroof of misdrijven tegen de veiligheid van de staat, dan zijn wij volgens de wet verplicht hier de autoriteiten van op de hoogte te stellen.

 

Komt de onderzochte persoon te weten dat ik jullie heb ingehuurd?
In overleg met de u zal de onderzochte persoon, na afloop van het onderzoek op de hoogte worden gebracht van het onderzoek. De overspel detective deelt slechts mee wat de aard en de reden van het onderzoek is geweest en wie de opdrachtgever was. Voor meer informatie zal de onderzochte persoon zich tot de opdrachtgever moeten wenden. Als echter de rechten of vrijheden van anderen dan de onderzochte persoon gevaar lopen zal de bekendmaking achterwege blijven.

Overdracht van de informatieplicht aan de opdrachtgever is toegestaan. De opdrachtgever zal dan wel moeten aantonen dat hij deze taak heeft uitgevoerd.

 

Wat kost een overspel onderzoek en moet ik deze in één keer betalen?
Voor een overspel onderzoek dient het basispakket €650,- voor aanvang van het onderzoek te zijn voldaan. Als na afronding van het basispakket wordt besloten een vervolg onderzoek in te zetten dienen de kosten daarvoor ook voor aanvang van de observatie te worden voldaan.