vergunningen

De overspel detective is volgens de wet een particulier recherchebureau. En ieder legitiem recherchebureau moet volgens de wet particuliere beveiliging en recherchebureaus in het bezit zijn van een POB-nummer, waarmee het is toegestaan om recherchewerkzaamheden te verrichten. Ook is ieder legitiem recherchebureau verplicht zicht te registreren bij de autoriteit persoonsgegevens, waar het recherchebureau een registratienummer toegewezen krijgt.

De overspel detective is werkzaam onder het nummer POB 1547.
De overspel detective staat bij de autoriteit persoonsgegevens geregistreerd onder nummer M16168031

Om de kwaliteit van recherchebureaus te bevorderen stelt het Ministerie van Justitie een aantal regels met betrekking tot o.a.:

  1. De betrouwbaarheid, bekwaamheid, en antecedenten van de werknemers.
  2. Een geheimhoudingsplicht van de werknemers
  3. De verwerking vertrouwelijke gegevens binnen het recherchebureau
  4. De handhaving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  5. Een klachtenregeling binnen het recherchebureau

De overspel detective voldoet aan al deze eisen.